ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH
Sản phẩm

Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-13

Thông số kỹ thuật:
Model:1VE-10CA2-13
Tiếp điểm: 250VAC 10A
Tiếp điểm: NC/NO
Tần số hoạt động: 120 lần / phút.
Cấp bảo vệ: IP60
Trọng lượng: 170 g.


Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-13
Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-13

Tham khảo một số sản phẩm khác tại : http://tapvn.com.vn/shops/cong-tac-hanh-trinh/

Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-12

Thông số kỹ thuật:
Model:1VE-10CA2-12
Tiếp điểm: 250VAC 10A
Tiếp điểm: NC/NO
Tần số hoạt động: 120 lần / phút.
Cấp bảo vệ: IP60
Trọng lượng: 170 g.


Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-12
Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-12

Tham khảo một số sản phẩm khác tại : http://tapvn.com.vn/shops/cong-tac-hanh-trinh/

Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-11

Thông số kỹ thuật:
Model: 1VE-10CA2-11
Tiếp điểm: 250VAC 10A
Tiếp điểm: NC/NO
Tần số hoạt động: 120 lần / phút.
Cấp bảo vệ: IP60
Trọng lượng: 170 g.Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-11
Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA2-11
Tham khảo một số sản phẩm khác tại : http://tapvn.com.vn/shops/cong-tac-hanh-trinh/

Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-13

Thông số kỹ thuật:
Model:1VE-10CA-13
Tiếp điểm: 250VAC 10A
Tiếp điểm: NC/NO
Tần số hoạt động: 120 lần / phút.
Cấp bảo vệ: IP60
Trọng lượng: 170 g.Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-13
Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-13
Tham khảo một số sản phẩm khác tại : http://tapvn.com.vn/shops/cong-tac-hanh-trinh/

Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-12

Thông số kỹ thuật:
Model:1VE-10CA-12
Tiếp điểm: 250VAC 10A
Tiếp điểm: NC/NO
Tần số hoạt động: 120 lần / phút.
Cấp bảo vệ: IP60
Trọng lượng: 170 g.
Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-12
Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-12


Tham khảo một số sản phẩm khác tại : http://tapvn.com.vn/shops/cong-tac-hanh-trinh/

Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-11

Thông số kỹ thuật:
Model: 1VE-10CA-11
Tiếp điểm: 250VAC 10A
Tiếp điểm: NC/NO
Tần số hoạt động: 120 lần / phút.
Cấp bảo vệ: IP60
Trọng lượng: 170 g.Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-11
Công tắc hành trình Omron 1VE-10CA-11
Tham khảo một số sản phẩm khác tại : http://tapvn.com.vn/shops/cong-tac-hanh-trinh/

Công tắc hành trình Omron 1VE-10N

Thông số kỹ thuật:
Model: 1VE-10N
Tiếp điểm: 250VAC 10A
Tiếp điểm: NC/NO
Tần số hoạt động: 120 lần / phút.
Cấp bảo vệ: IP60
Trọng lượng: 170 g.


Công tắc hành trình Omron 1VE-10N
Công tắc hành trình Omron 1VE-10N

Tham khảo một số sản phẩm khác tại : http://tapvn.com.vn/shops/cong-tac-hanh-trinh/

Liên hệ

 
Copyright © 2014. CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger